V h O O   is   V h O O V O O r c z o ś ć a r c h i V O O m
pliki do
wykorzystania
 
Zainstalowanie wygaszacza ekranu związanego z VOO VOO na komputerze z zainstalowanym systemem Windows nie jest trudne:
 • specjalny wygaszacz ekranu napisał Grzegorz Chyła
  • należy pobrać plik voogasz.scr
  • pobrany plik należy zapisać na twardym dysku w katalogu (folderze) c:/windows/system (w przypadku użytkowników systemu Windows NT c:/winnt/system32)
  • po zamknięciu lub zminimalizowaniu wszystkich okien ustawić kursor myszy na wolnym obszarze pulpitu i nacisnąć prawy klawisz myszy
  • wybrać Właściwości (Properties)
  • wybrać zakładke Wygaszacz ekranu (Screen Saver)
  • z rozwijanej listy wybrać pozycję "MFC Screen Saver"
  • nacisnąć klawisz Zastosuj (Apply)
 • wygaszacz ekranu można również wykonać z dowolnego pliku video znajdującego się w witrynie
  • należy pobrać plik aviis.zip
  • pobrany plik należy rozpakować do dowolnego katalogu tymczasowego
  • wśród rozpakowanych plików znajdzie się plik setup.exe, który należy uruchomić
  • wygaszacz zainstaluje się automatycznie
  • w zakładce Wygaszacz Ekranu (Screen Saver) opisanej wyżej należy wybrać Ustawienia (Settings) i skonfigurować wygaszacz poprzez wskazanie plików MPG jakie mają być wyświetlane podczas "nudzenia się" systemu operacyjnego :-)

UWAGA !!! Witryna www.voovoo.art.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zastosowania wyżej opisanego oprogramowania. Testy przeprowadzone na oprogramowaniu pozwalają jednak przypuszczać że będzie ono pracować prawidłowo.  

szukaj :
mapa witryny (c) 1998-2000 ABX